top of page

Som kund hos Details by M har du ett flertal rättigheter rörande dina personuppgifter.

  • Du har rätt att när som helst få tillgång till dina personuppgifter. På begäran skickar vi en digital kopia av de personuppgifter som finns sparade hos oss.

  • Du har rätt att få felaktiga personuppgifter korrigerade samt att få ofullständiga personuppgifter kompletterade.

  • Du har rätt att göra invändningar till hur dina personuppgifter behandlas, exempelvis i samband med direktmarknadsföring.

Om du önskar kontakta Details by M med anledning av hanteringen av dina personuppgifter är du varmt välkommen att göra det på m@detailsbym.se.

PERSONUPPGIFTSHANTERING

HÄR FINNS INFORMATION OM HUR VI PÅ DETAILS BY M AB HANTERAR DINA PERSONUPPGIFTER.

Vi är måna om din integritet och behandlar därför personuppgifter på ett varsamt och ansvarsfullt sätt och i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). I alla sammanhang där personuppgifter kan komma att behandlas av Details by M vidtas därför alla rimliga och lämpliga åtgärder för att skydda kunduppgifter från obehörig åtkomst, vidarespridning, ändring och förstörelse.
 

Vi på Details by M behandlar personuppgifter såsom namn, telefonnummer, e-post, personnummer, kortnummer och adress. I första hand är det uppgifter som du själv lämnat till oss. Vi har flera olika syften med att behandla personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter för att kunna besvara förfrågningar, skicka inbjudningar och förmedla nyheter. Vidare samlar vi in cookies vid besök på vår hemsida. 
 

DINA RÄTTIGHETER
bottom of page